Categorie archief: Politiek

Asscher’s sigaar uit eigen doos

sigarenEen nieuwsbericht van NU.nl trekt mijn aandacht. Het is overigens in andere woorden van gelijke strekking ook op andere nieuwsmedia te lezen. Bij nadere lezing schiet hij in mijn beleving zichzelf in de voet of tenminste toch geeft hij de werkgevers en zichzelf een sigaar uit eigen doos. Ik kan het natuurlijk bij het verkeerde eind hebben, wat zowel bij schieten als bij een sigaar niet is aan te bevelen.

Quote:

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken wil van de Sociaal-Economische Raad (SER) advies over een andere financiering van de WW, waarbij werkgevers als werknemers allebei de helft van de premie betalen.  De sociale partners hebben zelf laten weten allebei te willen gaan meebetalen aan de WW. Asscher vindt dat goed, op voorwaarde dat het niet nadelig uitpakt voor de koopkracht, zo heeft hij woensdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Een WW-uitkering duurt nu nog maximaal 38 maanden. In het sociaal akkoord dat het kabinet in april met bonden en werkgevers heeft gesloten, staat dat dat teruggaat naar 24 maanden. De sociale partners zijn van plan via cao-afspraken de uitkering toch weer aan te vullen tot 38 maanden.

Bron:   http://www.nu.nl/economie/3498680/asscher-wil-advies-ser-financiering-ww.html

Nader beschouwd

Het voornemen vormt een aanvalspunt uit de bezuinigingsplannen van dit schone kabinet (terzijde: ik ben geen fan van deze combi). Als je het mij vraagt, bevat Asscher’s voornemen onverenigbare eisen. Zijn onverwrikbare hoofdeis dat de koopkracht moet worden gehandhaafd, moet men zorgen dat de balans tussen inkomsten en uitgaven voor een werknemer in evenwicht blijft. Ik voorzie twee scenario’s waarover de SER zich het hoofd mag breken.

Scenario 1 Een variabele:  Loon omhoog

Stel dat de premie voor de helft wordt opgebracht door de werknemer dan veranderen daarmee diens uitgaven. Als er geen andere factoren worden beïnvloed (belastingverlaging e.d.)  zal de werkgever dus een inkomensverbetering (verhoging) moeten doorvoeren ter compensatie om de hoofdeis tegemoet te kunnen komen.

In dat geval betaalt de werkgever (ook de overheid in veel gevallen) feitelijk alles.

Scenario 2 Meerdere variabelen:  belastingschijven, belastingtarieven

Stel de overheid neemt fiscale maatregelen die compensatie opleveren voor de werkgevers en werknemers. Ik kan mij daarbij slechts voorstellen dat werkgevers een aftrekpost voor de loonlasten en/of werknemers een aftrekpost krijgen voor het belastbaar loon. In alle gevallen zal het te belasten bedrag dus lager uitpakken. Dat betekent derving van belastingopbrengsten; inkomsten die diezelfde overheid juist nodig heeft om zijn huishoudboekje op orde te krijgen (3% norm).

Wil de overheid zijn belastinginkomsten op peil houden, dan zijn er 2 mogelijkheden: belastingschijven omlaag of belastingtarieven omhoog. Daarmee treft men echter weer de werknemer, wiens koopkracht (hoofdeis) juist op peil dient te blijven. Onacceptabele en dus dient de belasting voor werkgevers omhoog te gaan.

In dat geval betaalt de werkgever (ook de overheid in veel gevallen) feitelijk alles.

Linksom of rechtsom

De eis voor handhaving van de koopkracht is op zich legitiem om de motor van de consumenten niet verder te doen stagneren. De conclusie die ik als eenvoudige toeschouwer slechts kan trekken is dat de overheid per saldo de zwarte piet bij de werkgevers legt en daarmee voor een groot deel ook bij zichzelf. Misschien dat Asscher c.s. met creatief boekhouden een mooi getal uit de hoed weten te toveren dat aantoont dat we de 3%-norm halen, maar het is volksverlakkerij van het zuiverste water.

Extra wrang is dat de plannenmakers afkomstig zijn uit een kabinet van twee partijen die zeggen voor het volk te staan. Een daarvan voert het zelfs in zijn partijnaam.

Advertenties
Maassluise Boomridders

Het wakend oog voor een groen milieu

Anissa Joëlle Kome

If we only die once, I wanna die with you.

@Hadeke

Schrijfsels.

stichting Ongehoord

Poëzie podium voor aanstormend en aanslenterend talent